Voucher - STUDIO MASAŻU Kocie Łapki

Jeżeli szukasz prezentu dla bliskiej Twojemu Sercu osobie lub chcesz zrobić prezent samemu siebie to najpiękniejszym prezentem będzie Voucher Podarunkowy na dowolny zabieg lub sesje z oferty Studio Masażu “Kocie Łapki ‘.

 

 • Voucher można odebrać osobiście w Studio Masażu przy ul.Sterlinga 17 w Łodzi po uprzednim kontakcie telefonicznym +48660003660

 lub 

 • nabyć droga elektroniczna w postaci pliku pdf do samodzielnego wydruku.

W przypadku nabycia wersji elektronicznej należy wysłać wiadomość na e’mail kocielapki.kontakt@gmail.com 

 

zatytułowana  “Imię Nazwisko osoby obdarowanej”  ze skanem opłaty dowolnego zabiegu lub sesji .

 

nr.konta do przelew –  bank ING Akademia Satori Elena Lakomov 

 

                                   PL 79 1050 1461 1000 0092 0793 6031 

 

tytułem przelewu  “ imię nazwisko osoby obdarowanej, rodzaj masażu ”.

 

W ciągu 24h wiadomości zwrotnej otrzymacie Państwo Voucher w pliku pdf.

Regulamin sprzedaży i korzystania z Voucherów Podarunkowych oraz umawiania i odwoływania wizyt

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży Voucherów Podarunkowych pod nazwą „Voucher” (dalej „Bon Podarunkowy”).

2.Promocja odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie (dalej „Regulamin”), który dostępny jest on-line na stronie internetowej https://masazlena.pl/

3.Sprzedaż jest organizowana przez Akademia Satori Elena Lakomov, właściciela Studio Masażu “ Kocie Łapki “, firma wpisana do rejestru przedsiębiorców CEIDG NIP: 8331360469  REGON:100621555 (zwana dalej „Organizatorem”).

II. DEFINICJE

 1. Voucher ( Bon Podarunkowy ) – dokument wystawiony przez Organizatora, umożliwiający realizację usług w Studio masażu “ Kocie Łapki “, opisanych  na stronie https://masazlena.pl/  zwanego dalej „Sprzedającym”

 2. Nabywca–każda pełnoletnia osoba fizyczna dysponująca wystawionym przez Organizatora Voucherem akceptująca postanowienia Regulaminu.

 3. Realizacja Vouchera–wymiana przez Nabywcę Vouchera na usługi.

III. WARUNKI OGÓLNE

 1. Nabywca wraz z realizacją Vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.

 2. Voucher może być realizowany wyłącznie w Studio masażu “ Kocie Łapki “ przy ul.Sterlinga 17 w Łodzi.

 3.  W celu realizacji Vouchera konieczny jest uprzedni kontakt telefoniczny pod numerem telefonu +48660003660

 4. Voucher nie podlega zwrotowi i wymianie na gotówkę.

 5. Voucher może być wykorzystany jednorazowo lub wielokrotnie w zależności od rodzaju Vouchera.

 6. Każdy Voucher jest imienny.

 7. Istnieje możliwość wykonania zabiegu droższego niż wartość Vouchera, przy dopłacie różnicy między wartością Vouchera a ceną wybranej usługi zgodnie z obowiązującym cennikiem.

 8. Organizator ma prawo odmówić zrealizowania Vouchera, w przypadku gdy:

 • upłynął termin ważności Vouchera,

 •  nie dokonano wcześniejszej rezerwacji usługi,

11.Voucher może być realizowany w ramach dostępności terminu po uprzednim kontakcie telefonicznym +48660003660

12.Voucher nie łączy się z innymi promocjami.

14.Voucher wykorzystany na mniejszą sumę nie podlega zwrotowi w postaci różnicy. Klient może wykorzystać wartość różnicy na dodatkowe usługi podczas rezerwacji lub wizyty.

IV. WAŻNOŚĆ VOUCHERA

 1. Voucher jest ważny w terminie określonym na Voucherze.

 2. Data ważności Vouchera  może być przedłużona w uzasadnionych przypadkach, gdy Nabywca nie może skorzystać z zabiegu w podanym terminie.

 3. W uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym kontakcie z Organizatorem, gdy Nabywca nie może skorzystać z zabiegu, Voucher może być przekazany osobie trzeciej bez ulegania zmiany okresu ważności.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej https://masazlena.pl/

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Nabywców. Wszelkie zmiany treści Regulaminu będą na bieżąco aktualizowane i udostępniane na stronie internetowej.

3.W firmie Akademia Satori Elena Lakomov obowiązuje Polityka prywatności  https://masazlena.pl/polityka-prywatnosci/, która określa sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.
Scroll to Top